Keuringsattest

Keuringsattest

Keuringsattest

Wanneer moet een installatie gekeurd worden?

Voor een installatie in dienst gesteld voor 1 oktober 1981

  • bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen ¬†
  • bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting
  • bij iedere overdracht van eigendom na 1 juli 2008, waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsattest gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Voor een installatie of deel van een installatie in dienst gesteld na 1 oktober 1981

  • voor de aansluiting van een nieuwe installatie
  • bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
  • bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting

Na de keuring en indien de installatie voldoet, zal het keuringsorganisme een gelijkvormigheidsattest afleveren. Indien de installatie niet voldoet, zal de eigenaar binnen een bepaalde termijn (maximum 1 jaar) dienen over te gaan tot de noodzakelijke werken om zijn elektrische installatie in orde te laten brengen. Hierna is een tweede controleonderzoek door hetzelfde controleorganisme vereist.

Edison kan voor u een pre-keuring uitvoeren en op die manier eventuele gebreken aan het licht brengen. Wij zorgen er daarna voor dat uw installatie reeds voor aanvang van de eerste keuring voldoet aan de wettelijke normen, en dat de noodzakelijke elektrische schema's getekend zijn. Op deze manier spaart u de kosten voor een herkeuring uit.

Verzekeringen zullen in geval van brand, veroorzaakt door een elektrische kortsluiting, geen premie uitbetalen wanneer u geen attest kan voorleggen waaruit blijkt dat uw installatie voldoet aan de normen. Een keuringsattest is 25 jaar geldig.